Skip to content

Váš spoľahlivý partner pre správnu výživu 

Kvalitná živočíšna a rastlinná výroba

Naša ponuka

Výživa dobytka a plodín

Živočíšna výroba

Poradíme a nastavíme kŕmne dávky, spracujeme krmovinovú základňu, vypracujeme predpokladanú spotrebu krmív a pomôžeme pri vypracovaní osevného plánu. Zabezpečíme vhodnú minerálnu a vitamínovú výživu podľa kategórie zvierat, aj kŕmne zmesi na mieru.

Rastlinná výroba

Len u nás najdete ponuku celej rady prípravkov, ktoré sa používajú pre zlepšenie kvality a zvýšenie výnosu poľnohospodárskych plodín ako sú repka ozimná, pšenica ozimná, jačmeň jarný a ozimný, kukurica, slnečnica, cukrová repa, mak siaty, sója a mnohé iné.

kvalita a tradície

Na AgriMed sa môžte spoľahnúť

Zabezpečujeme vhodnú minerálnu a vitamínovú výživu podľa kategórie zvierat. V prípade potreby zabezpečíme vitamíno-minerálne doplnkové kŕmne zmesi na mieru.

Spolupracujeme radu rokov s českou firmou Trisol farm, ktorá je výrobcom celej rady prípravkov, ktoré sa používajú pre zlepšenie kvality a zvýšenie výnosu poľnohospodárskych plodín.

živočíšna výroba

Vyvážená strava pre zdravý a silný dobytok

Zdravý rast hospodárskych zvierat sa dá zabezpečiť len kvalitnou výživou, dobrými ustajňovacími podmienkami a špičkovou ošetrovateľskou prácou. A práve s kvalitnou výživou vybalancovanou KD pre jednotlivé kategorie zvierat v priebehu celého roku Vám vieme pomôcť či poradiť.

rastlinná výroba

Výživa pre vyššiu kvalitu a výnos plodin 

Využitie prípravku TS nadobúda stále väčší význam, pretože zvyšuje odolnosť poľnohospodárskych plodín voči častým nepriaznivým javom, ako sú choroby rastlín, extrémne výkyvy počasia, sucho, alebo vyčerpanosť pôdy. Účinky prípravkov TS sú potvrdené výskumom aj praxou.

spolupracujeme s tími najlepšími

Naše partnerské firmy

Ideálne zloženie výživy

Máme to najlepšie pre váš dobytok a rastliny