Skip to content

Hovädzí dobytok

Naše vitamíno-minerálne doplnkové kŕmne zmesi

overené zloženie

Základné zmesi

V prípade potreby zabezpečíme vitamíno-minerálne doplnkové kŕmne zmesi na mieru. V spolupráci s firmami Tekro a Product Feed zabezpečujeme kŕmenie hospodárskych zvierat na mnohých poľnohospodárskych podnikoch.

V súčasnosti, pri vysokých cenách bielkovinových doplnkov pre hospodárske zvieratá, sú k dispozícii bielkovinové vitamíno-minerálne doplnkové kŕmne zmesi, ktoré sa miešajú s obilninami.

Doplňkovoú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplnit ďalšie povolené doplňkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Doplňkovoú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplnit ďalšie povolené doplňkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Pre jednotlivé Kategórie zvierat

Príklady zmesí

Pre dojnice

Bielkovinový koncentrát DKZ Dojnice 10 %. Doplnková kŕmna zmes na výrobu doplnkovej kŕmnej zmesi pre dojnice.

Doplnkovú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplniť o ďalšie povolené doplnkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Dávkovanie: 10 % zmesi, alebo podľa individálneho nápočtu.

Pre výkrm býkov

Bielkovinový koncentrát DKZ VDB 10 %. Doplnková kŕmna zmes na výrobu doplnkovej kŕmnej zmesi pre výkrm býkov.

Doplnkovú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplniť o ďalšie povolené doplnkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Dávkovanie: 10 % zmesi, alebo podľa individálneho nápočtu.

Pre odchov mladého dobytka

Bielkovinový koncentrát DKZ MDB 17 %. Doplnková kŕmna zmes na výrobu doplnkovej kŕmnej zmesi pre odchov mladého dobytka.

Doplnkovú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplniť o ďalšie povolené doplnkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Dávkovanie: 17 % zmesi, alebo podľa individálneho nápočtu.

Pre odchov teliat

Bielkovinový koncentrát DKZ TKŠ 20 %. Doplnková kŕmna zmes na výrobu doplnkovej kŕmnej zmesi pre odchov teliat.

Doplnkovú kŕmnu zmes je možné kombinovať a doplniť o ďalšie povolené doplnkové látky v odporúčanom dávkovaní.

Dávkovanie: 20 % zmesi, alebo podľa individálneho nápočtu.

Pre telatá od narodenia

Bielkovinový koncentrát TKŠ Normal. Doplnková kŕmna zmes na výrobu doplnkovej kŕmnej zmesi pre teliata od prvých dní veku do 3 mesiacov veku at libitum.

Tri dni pred odstavom by malo tela prijímať minimálne 1,6 kg TKŠ Normal.

Hľadáte výživu pro iné zvieratá?

Pozrite si zmesi aj pre ďalší dobytok