Skip to content

O nás

Ponúkame kvalitnú živočišnú a rastlinú výrobu

živočíšna výroba

To najlepšie pre váš dobytok

Zdravý rast hospodárskych zvierat sa dá zabezpečiť len kvalitnou výživou, dobrými ustajňovacími podmienkami a špičkovou ošetrovateľskou prácou. A práve s kvalitnou výživou, vybalancovaním KD pre jednotlivé kategórie zvierat v priebehu celého roku Vám vieme pomôcť či poradiť. Spolupráci s Vami nastavíme kŕmne dávky podľa vašich možností, spracujeme krmovinovú základňu, vypracujeme predpokladanú spotrebu objemových a jadrových krmív. Pomôžeme pri vypracovaní osevného plánu objemových a jadrových krmív. 

A tým to nekončí. Poradíme vám pri konzervácii objemových krmiv zabezpečíme vhodný konzervant, prepočítame sušinu konzervovaného krmiva a podobne.  V priebehu roku aktualizujeme KD podľa kvality objemových krmív. Zabezpečujeme vhodnú minerálnu a vitamínovú výživu podľa kategórie zvierat.

V prípade potreby zabezpečíme vitamíno-minerálne doplnkové kŕmne zmesi na mieru. V spolupráci s firmami Tekro a Product Feed zabezpečujeme kŕmenie hospodárskych zvierat na mnohých poľnohospodárskych podnikoch.

rastlinná výroba

Ideálna výživa vašich plodin 

Firma AgriMed, s.r.o. spolupracuje radu rokov českou firmou Trisol farm, ktorá je výrobcom celej rady prípravkov, ktoré sa používajú pre zlepšenie kvality a zvýšenie výnosu poľnohospodárskych plodín ako sú repka ozimná, pšenica ozimná, jačmeň jarný a ozimný, kukurica, slnečnica, cukrová repa, mak siaty, sója a mnohé iné.

Využitie prípravku TS nadobúda stále väčší význam, pretože zvyšuje odolnosť poľnohospodárskych plodín voči častým nepriaznivým javom, ako sú choroby rastlín, extrémne výkyvy počasia, sucho, alebo vyčerpanosť pôdy. Účinky prípravkov TS sú potvrdené výskumom aj praxou.

certifikat_agrimed

Ideálne zloženie výživy

Dajte nám vedieť, čo potrebujete