Skip to content

Aplikácia

Ktoré plodiny by sa mali ošetrovať produktmi TS a kedy?

Aplikácia na plodiny 

Konkrétné odporúčania

Produkty TS sa dlhodobo testujú (od roku 2003) na širokej škále poľnohospodárskych plodín. Odborníci vykonávajú porovnávacie testy na skúšobných staniciach, kde sa sledujú preukázateľne priaznivé účinky. Sleduje sa vývoj koreňov, rast zelenej hmoty, úroda, odolnosť voči klimatickým zmenám a škodcom. V tomto prehľade sú zhrnuté výsledky týchto skúšok vykonaných v rokoch 2015 až 2018 na rôznych plodinách.

Použitie produktov TS je ekonomicky výhodné najmä pri väčších plochách poľnohospodárskych monokultúr (obilniny, repka, slnečnica, kukurica, strukoviny atď.). Teda tam, kde je zvýšené riziko nepriaznivého sezónneho vývoja (sucho) a zvýšeného výskytu chorôb a škodcov. Naše produkty tiež pomáhajú zlepšiť klíčenie a vývoj v počiatočných fázach rastu, keď sú rastliny najcitlivejšie na vonkajšie vplyvy.

Jačmeň jarný

Prípravok:
Účinok aplikácie:
Termín aplikácie:
Dávkovanie:
TS Osivo
Zlepšenie klíčivosti a podpora počiatočného rastu
Pri morení osiva
0,5 l/t
TS Eva
Prispôsobenie a vývoj koreňového systému
12 – 31 **
0,4 – 0,6 l / ha
TS Impuls
Podpora rastu, vyrovnávanie porastov
29 – 31 **
0,25 – 0,6 l / ha
TS Kveta
Stimulácia kvitnutia a nasadzovania plodov
Od 51 **
0,4 – 0,6 l / ha

** Čísla na obrázkoch a v tabuľke označujú vývojové štádiá podľa BBCH.

Aplikácia na plodiny 

Nové zjednodušené metodiky

V rokoch 2014 až 2018 sme sa zamerali na zjednodušenie metodík používania produktov TS v základných plodinách. V roku 2014 sme pripravili 9 produktov, ktoré sa v niektorých prípadoch prekrývali a v niektorých prípadoch dopĺňali. Preto sme spolu s UP v Olomouci a ďalšími katedrami intenzívne pracovali na zjednodušení metodík. Vďaka tomu sme vylepšili dva osvedčené prípravky (TS OSIVO a TS IMPULS) a jeden nový univerzálny prípravok TS VIN (novinka na rok 2019).

Obiloviny

Prípravok:
Účinok aplikácie:
Termín aplikácie:
Dávkovanie:
TS Osivo
Zlepšenie klíčivosti a podpora počiatočného rastu
Pri morení osiva
0,5 l/t
TS Impuls
Tvorba koreňov, vyrovnávanie porastov
12 – 31 **
0,25 – 0,6 l / ha
TS Vin
Podporuje kvitnutie a príjem živín, pôsobí proti stresu
37 – 91 **
0,1 l / ha

** Čísla na obrázkoch a v tabuľke označujú vývojové štádiá podľa BBCH.

Aké ponúkame produkty?

Pozrite si našu ponuku produktov pre rastliny