Skip to content

Ošípané

Naša ponuka krmiv pre ošípané

pre skorý odstav prasiatok

Tekromix ČOS

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre skorý odstav prasiatok – predštartér, štartér.

DOPLNKOVÉ krmivo pre ošípané

Tekromix A1 LI

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti.

dOPLNKOVÉ krmivo pre ošípané

Tekromix VUL LI

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre ošípané vo výkrme od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti.

pre prasnice a prasničky

Tekromix PBK LI

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre prasné prasnice a prasničky nad 60 kg živej hmotnosti.

Pre dojčiace prasnice

Tekromix PKK LI

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre dojčiace prasnice.

Pre SKORÝ ODSTAV PRASIATOK

Protemix ČOS

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre skorý odstav prasiatok – predštartér, štartér.

Pre výkrm ošípaných

Protemix A1/VUL AM

Doplnková kŕmna zmes na výrobu KKZ pre predvýkrm a výkrm ošípaných.

Pre prasnice a prasničky

Protemix PBK

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre pasné prasnice a pre prasničky nad 60 kg živej hmotnosti.

Pre dojčiace prasnice

Protemix PKK

Doplnkové krmivo na výrobu kompletného krmiva pre dojčiace prasnice.