Skip to content

Prípravky

Naša ponuka prípravkov rastlinnej výroby

pre silný koreň a regeneráciu

TS Impuls

TS Impuls je určený predovšetkým na podporu rastu mladých rastlín poľných, lesných a špeciálnych plodín. Podporuje vývoj hlavného koreňa a tvorbu jemných koreňových vláskov, čím zvyšuje príjem vlhkosti a živín. TS IMPULS je určený na regeneráciu vegetácie po chemickom, biologickom alebo mechanickom poškodení, regeneruje rastlinné tkanivá, zvyšuje fotosyntetický výkon a podporuje adaptáciu na stresové podnety.

TS Impuls je vhodný najmä pre nasledujúce plodiny:
jarný jačmeň, ozimná pšenica, repka, cukrová repa, kukurica, slnečnica, mak.

pre rychlý start a vitalitu

TS Osivo

TS Osivo je určený predovšetkým na aplikáciu na osivo vo forme spoločnej aplikácie so zmáčadlom alebo jednorazovej aplikácie. Prítomnosť aminokyselín, humínových látok a ďalších zložiek poskytuje klíčiacim rastlinám energiu potrebnú na počiatočný rast a dodáva základné stavebné prvky.

Osivo TS je vhodné najmä pre tieto plodiny:
jarný jačmeň, ozimná pšenica, cukrová repa, kukurica, slnečnica, repka, hrach, sója, mak.

pre vysoký antistresový účinok

TS Vin

TS Vin je určený predovšetkým na podporu rozvoja poľných plodín počas celého vegetačného obdobia. Má silný protistresový účinok, ktorý podporuje nízka koncentrácia auxínov a ďalších látok. Pomáha rastlinám vyrovnať sa s nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako je chlad, sucho, teplo a zamokrenie. Vyznačuje sa nízkou hektárovou dákvou a nižšími nákladmi na hektár.

pre každú príležitosť

TS Eva

TS Eva je určený na podporu vývoja poľných a lesných plodín vo všetkých fázach vývoja. Prítomnosť humínových a fulvoživinových zložiek poskytuje rastlinám energiu potrebnú na rast. Prítomnosť antistresových látok a extraktu z morských rias znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia.

TS Eva je pre tieto plodiny mimoriadne vhodná:
jarný jačmeň, ozimná pšenica, repka.

na kvitnutie a nasadenie plodov

TS Kveta

TS Kveta je určený predovšetkým na podporu kvitnutia rastlín a zlepšenie nasadzovania plodov. Kombinácia humínových látok a aminokyselín s prítomnosťou morských rias a antistresových látok umožňuje kvalitné kvitnutie a veľmi dobré nasadenie plodov. Prítomnosť adaptogénnych látok znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia.

TS Kveta je obzvlášť vhodná pre nasledujúce plodiny:
jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica, slnečnica, repka, hrach, sója, mak.

pre zeleň a zdravé listy

TS Licit

TS Licit je určený predovšetkým na podporu rastu listnatých plodín a na podporu rastu rastlín počas hlavného vegetačného obdobia. Kombinácia humínových látok a aminokyselín s prítomnosťou morských rias a látok s cytokinínovým účinkom umožňuje zvýšenie zelenej hmoty rastlín. Prítomnosť adaptogénnych látok znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia. Produkt bol vyvinutý na základe spolupráce pri vývoji stimulátorov s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde sa uskutočnilo aj podrobné testovanie vplyvu produktu na úrodu vybraných plodín.

TS Licit je vhodný najmä pre nasledujúce plodiny:
cukrová repa, kukurica, slnečnica.

adaptogén so zmáčavým účinkom

TS Medard

TS MEDARD je určený predovšetkým na podporu vývoja poľných a lesných plodín počas celého vegetačného obdobia. Vysoký obsah aminokyselín dodáva rastlinám základné stavebné prvky. Prítomnosť antistresových látok obmedzuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia, najmä v prípade sucha alebo výrazných teplotných výkyvov.

silná protistresová ochrana

TS Sentinel

TS Sentinel je určený predovšetkým na podporu vývoja poľných a lesných plodín počas celého vegetačného obdobia. Vysoký obsah aminokyselín poskytuje rastlinám základné stavebné prvky. Prítomnosť veľkého množstva antistresových látok a extraktu z morských rias znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia, najmä počas sucha alebo výrazných teplotných výkyvov.

TS Sentinel je obzvlášť vhodný pre tieto plodiny:
pšenica, cukrová repa, repka, mak.

pre silný rast

TS Samson

TS Samson je určený predovšetkým na podporu vývoja poľných a lesných plodín počas hlavného obdobia rastu. Prítomnosť cukrov poskytuje rastlinám energiu potrebnú na rast, zatiaľ čo vysoký obsah aminokyselín poskytuje rastlinám základné stavebné prvky. Prítomnosť antistresových látok a extraktu z morských rias znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia.

TS Samson je obzvlášť vhodný pre nasledujúce plodiny:
kukurica, slnečnica, hrach, sója.

univerzálny so striebrom

TS Silva

TS Silva je určený predovšetkým na podporu rastu a vývoja poľných a lesných plodín počas celého vegetačného obdobia, kde je remediačný účinok striebra prospešný z hľadiska možnosti napadnutia rastlín. Prítomnosť cukrov a humínových zložiek poskytuje rastlinám energiu potrebnú na rast, zatiaľ čo obsah aminokyselín poskytuje rastlinám základné stavebné prvky. Prítomnosť antistresových látok a extraktu z morských rias znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia.

TS Silva je pre tieto plodiny mimoriadne vhodná:
cukrová repa, mak, repka.

Zlepšuje vodný režim pôdy

TS HG Plant

TS HG Plant je určený predovšetkým na výsadbu a presádzanie rastlín tam, kde hrozí riziko sucha a kde chceme zlepšiť štruktúru pôdy a vodný režim. Prítomnosť humínových látok poskytuje rastlinám potrebnú energiu. Prítomnosť antistresových látok a extraktu z morských rias znižuje možné negatívne účinky vonkajšieho prostredia, najmä v prípade sucha alebo výrazných výkyvov teploty a zrážok.

Izbové a okrasné rastliny

TS Optimal

Pre izbové rastliny a okrasné kvety doporučujeme prípravok  TSoptimal, ktorý môžete použiť do zálievky alebo postrekom na list. má vyvážený pomer N (3,5%), P (4%) a K (4%).

Balenie 200 ml.

Ako ošetrovať produktmi TS?

Pozrite si konkrétne odporúčania aplikácie